Ny tese både på og i Johanneskirken

Tesen denne veka blir å sjå på Johanneskirken og Nykirken når mørkret kjem. Frukostmøta er flytta til Johanneskirken og der blir tesen forsvart og forklart onsdag kl. 08.00

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30