Teser i tiden: Frokostmøte 11. januar

Velkommen til frokostmøte i Korskirken! Onsdag 11. januar kl. 08.00 er det klart for årets første frokostmøte i prosjektet "Teser i tiden" v/Reformasjonsbyen Bergen.

Ukens tese kommer fra Eiel Holten: Ønsk uvelkomne velkommen!

En tese uttrykker i dette tilfellet en påstand du ønsker å hevde. Tesen kan man knytte til troen/kirken eller samfunnslivet ellers. Målet er å få fram noe man ønsker at det skal gjøres noe med/ rettes på/ som er uutholdelig/ som man ønsker skal ta slutt, evt. som man ønsker å ta vare på. Evt. stikkordene (på engelsk): Hva gjør meg "sad, mad, glad"?

Godt Brød avd. Korskirkeallmenningen stiller med frokost-deal i anledning frokostmøtene. Fra kl. 07:30 kan man kjøpe med seg "Lutherfrokost" inkl. kaffe til kr 55. 

Engasjerer du deg i kirken eller samfunnslivet ellers?Har du kanskje en påstand du ønsker å hevde? Send inn din tese via eget skjema på våre hjemmesider. Utvalgte teser vil blant annet bli presentert på Johanneskirkens tårn og debattert på våre frokostmøter.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30