Tilsetjing av prost i Nordhordland og to sokneprestar

Bjørgvin bispedømeråd har i møte 7. februar tilsett prost i Nordhordland, sokneprest i Foldnes og sokneprest på Stord.

Bispedømerådet tilsette Helge Taranrød som prost i Norhordland.

Som sokneprest i Vesthordland prosti med Foldnes sokn som tenestestad vart Maria Tveten tilsett.

Som sokneprest i Sunnhordland prosti med Stord sokn som tenestestad vart Olav Johannes Oma tilsett i eit 3-årig vikariat.  

Tilbod om stilling er sendt, og dei tilsette får 8 dagars frist på å melde om dei vil ta i mot stillingane.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30