Fire prestar tilsett

Bjørgvin bispedømeråd tilsette i møte 12. mai 2015 prest i Fusa, Holmedal og Husnes, Lindås, Hundvin og Myking, og Bergen domkirke sokn.

Sokneprest Fusa sokn: Einar Ekerhovd
Sokneprest Holmedal og Husnes sokn: Reidar Ådnanes
Sokneprest i Lindås, Hundvin og Myking sokn: Ole Marton Ølberg
Sentrumsprest i Bergen domkirke sokn: Øyvind Rise

Tilbod om stilling vert sendt, og dei tilsette får 8 dagars frist på å melde om dei vil ta i mot stillinga. 

Protokollen frå bispedømerådsmøtet vil bli lagt ut i komande veke.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30