Tilsetjingar i Eid og Stårheim, Salhus og Skjold

Bjørgvin bispedømeråd var samla til møte 19. oktober. Rådet tilsette tre prestar.

Sokneprest i Nordfjord prosti med Eid og Stårheim sokn som tenestestad.
1. Knut Magne Dalsbø

Sokneprest i Åsane prosti med Salhus sokn som tenestestad.
1. Bernt Forstrønen
2. Fridleif Lydersen

Kapellan i Fana prosti med Skjold sokn som tenestestad.
1. Marte Håberg Ottesen
2. Kari Hop Fjæreide
3. Martin Aalen Hunsager

Tilbod om stilling vert sendt, og dei tilsette får 8 dagars frist på å melde om dei vil ta i mot stillinga. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30