Offentleg søkjarliste til stillinga som prost i Fana

Det er totalt fire søkjarar til stillinga som prost i Fana prosti. Tilsetjing finn stad i bispedømerådet sitt møte den 24. oktober 2016

Søkjarane er:

Arild Hellesøy, (56), M, prost, Voss

Arne J. Hobbel, (64), M, lektor, Oslo

Anne Mathilde Garmann Klare, (55), sokneprest, Drøbakk

Kristin Sævik Litlere, (45), K, sokneprest, Bergen

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30