To ledige stillingar i Nordfjord prosti

Det er ledig stilling som prostiprest i Nordfjord prosti /sokneprest i Hornindal, Nordsida og Randabygd sokn og sokneprest i Indre Bremanger med sokna Midtgulen, Ålfoten , Davik og Rugsund som tenestestad

Begge stillingane har søknadsfrist 02. november 2016

I prostiet er det 14 prestar, og ein har 8 prostikonvent i året. Ein legg stor vekt på å skape eit ope og godt sosialt og fagleg kollegafellesskap.

Nordfjord prosti omfattar kommunane Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy, Selje, Stryn og Hornindal.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30