Sveio-prest i konkurranse om beste preike i verda

Sokneprest Gisle Sørhus i Sveio har kome til finalen i Det lutherske verdensforbund (LVF) sin internasjonale preikekonkurranse for unge prestar. No treng han di røyst for å vinna. Siste frist er i dag, 30. mars. Link til å røysta finn du nedst på sida.

Gisle var også ein av deltakarane på Preikekappleiken som vart arrangert som ein del av Folkefest i reformasjonsbyen Bergen 3. mars 2017. Høyr han snakka i tre minutt om nåden. (Råopptak som ikkje er redigert - kamera Bård Bøe og Jens Meyer)

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30