Fagkonferanse om ungdomsarbeid 12. - 13. mars

"Se jeg gjør noe nytt! er tema for årets fagkonferanse om kristent ungdomsarbeid på NLA. Det skjer mykje nytt i det norske kyrkjelandskapet, og mykje av det nye som veks fram har si rot i at ungdom tenkjer nytt og annleis om det å vere kristen og ha eit kristent fellesskap. Dette er bakgrunnen for fagkonferansen i år.

Konferansen startar torsdag 12. mars kl. 08.30 med registrering, opning kl. 09.000.

Frå programmet:

Torsdag

Foredrag: «Kristent entreprenørskap», v/ Cathrine Borgen og Magne Supphellen

Foredrag: «Korleis smågruppa forandrar kyrkje», v/Harmen van Wijnen

 Seminar:

 1. Kristent entreprenørskap
 2. Nye folk – nye måtar. Eksempel frå kyrkje/organisasjonar
 3. Smågruppa
 4. Gamle songar på nye måtar
 5. Er "åndeligheten" berre på alternativmesser
 6. Sjelesorg for ungdom – ein til ein  

Fredag

Foredrag: «Inventive Eccleciology» v/Pete Ward 

Ungdomsarbeid som forandrar kyrkjelandskapet. v/Knut Tveitereid

Seminar

 1. The Hunger Games
 2. Rapport frå ungdomsundersøkelsen
 3. Labyrint som metode
 4. Kva skal vi gjere dei dagane det ikkje er møte
 5. ReliQuizKonfirmant, ein metode for konfirmantundervisning

14.30 – Paneldebatt: Kor mykje forandring tåler vi og ønskjer vi?

Deltakarar: Føredragshaldarar frå konferansen, biskopen i Bjørgvin
og representantar frå ulike kyrkjelydar i Bergen.

15.30 – Avslutning.

Arrangørar:

NLA Høgskolen Bergen, Bjørgvin bispedøme, NKSS/Laget og NLM/Misjonssambandet.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30