Godt nytt kyrkjeår!

Det er 1. søndag i advent og første dag i det nye kyrkjeåret. Mange har med vilje gått inn i det nye året med lite søvn, av glede!

Mange 11.-åringar og mange frivllige og tilsette i kyrkjelydane har overnatta i kyrkjer landet over denne natta. I temaet "LysVaken" ligg det at vi skal vera vakne overfor Gud, kvarandre og oss sjølv. Ikkje minst kan vi oppleve at Gud er lys vaken for oss.

I natt har nok også mange lagt seg seinare enn vanleg for å følgja TV-sendinga "Salmeboka minutt for minutt" på NRK 2. 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30