Videoopptak av Harald Eia og biskop Halvor Nordhaug

"- Hvorfor jeg er litt redd religion" var tema da Harald Eia besøkte "Luther øre" i Litteraturhuset i Bergen 27. oktober. Harald Eia sitt foredrag ble fulgt av en respons fra biskop Halvor Nordhaug, med samtale til slutt. Se videoopptak her.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30