På visitas i eit av dei største sokna i landet

Biskop Halvor Nordhaug har vore på visitas i Åsane menighet, eit av dei aller største sokna i landet. Høyr visitasføredraget hans med gode ord og utfordringar til kyrkjelyden, og preika på visitasgudstenesta.

Som vanleg på visitas, hadde biskopen også ein spørjetime for skuleelevar, denne gongen var det 10. klasse på Breimyra skole som fekk stilla sine spørsmål til biskopen.

Både BA og BT var til stades med videokamra, sjå link til reportasjane nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30