Visitas i Bergen domkirke menighet

Bergen domkirke menighet hadde visitas fra biskop Halvor Nordhaug i tiden 18. - 28. januar. Hør visitaspreken og -foredrag her.

Biskopen deltok på flere gudstjenester og arrangementer i menigheten som har seks kirker: Mariakirken, Korskirken (blir disponert av Bymisjonen i Bergen), Domkirken, St. Jakob (kulturkirke for unge), Johanneskirken og Nykirken (Barnas katedral).

Prekenen og visitasforedraget ble holdt i Bergen domkirke. Biskopen var dårlig i halsen, og fikk bistand til å lese deler av foredraget. I skrivende stund er stemmen på plass!

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30