Risikabelt kyrkjebesøk

- Du utset deg for ein risiko ved å gå inn i ei kyrkje. Den er ikkje som eit parkeringshus, sjølv om den kan vera like open, sa biskop Halvor Nordhaug i si preike på visitasgudstenesta i Aurland på Maria bodskapsdag 26. mars.

- Kyrkja er eit veksthus for tru og teneste, sa biskopen då han avslutta visitasen til dei to kommunane Lærdal og Aurland. Høyr preika og vistasføredraget her.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30