Biskopen på visitas i Løvstakksiden

Løvstakksiden menighet og Bergen internasjonale menighet har hatt besøk av biskop Halvor Nordhaug. Her kan du lese eller høre visitasfordraget og høre biskopens preken.

Som en del av visitasen var biskopen også på besøk på Ny-Krohnborg skole hvor han hadde spørretime.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30