Visitas i Odda

Biskopen møtte sokna i Odda, Tyssedal, Skare og Røldal på visitas 10. - 15. november.

Visitasføredraget kan du høyra eller lesa, sjå lenkjer nede på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30