Visitas i Selje

Biskopen har vore på visitas i Selje 3. - 7. mai.

Her kan du høyra både preika på gudstenesta og visitasføredraget etterpå. Dagens tekst var Joh 16,16-22

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30