Visitas i Slettebakken

Biskopen var på visitas i Slettebakken menighet i Bergen 8. - 13. desember. Han sette særleg pris på det aktive ungdomsarbeidet han møtte der.

Visitaspreika og visitasføredraget frå Slettebakken kan du høyra her. Klikk på linkane nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30