Visitas i Stord og Nysæter

Biskopen er 15. - 20. november på visitas i sokna Stord og Nysæter.

Så langt har han mellom anna vore til stades på gudsteneste for Nysæter kyrkje 25 år, vitja eit asylmottak for mindreårige gutar og gått i fakkeltog for trusfridom for forfølgde kristne.

Søndag kl.11.00 blir det felles visitasgudsteneste for dei to sokna i Stord kyrkje 

Tale ved biskop Halvor Nordhaug,
Koret Sanctus og Sing-Sing tek del, saman med ein messingkvartett og
Barbro H. Andersen på fløyte.

Kl.12.30 Visitasføredrag i Stord kyrkje ved biskop Halvor Nordhaug
Kyrkjekaffi etterpå.
Kl.16.00 Konsert ved Sunnhordland kammerorkester i Stord kyrkje

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30