Visitas i Gulen og Masfjorden

Biskop Halvor Nordhaug besøkte Gulen og Masfjorden 25 . - 30. oktober. No kan du høyra visitasføredraget.

I visitasføredraget ga han mykje ros til kyrkjelydane, i tillegg til noko å arbeida med vidare:

•    Gå til gudsteneste regelmessig, både for dykkar eiga skuld og for å gje Gud ære. 
•    Spleiselag for å få til ei betre fordeling av prestetenesta 
•    Ta vare på frivillige, lag fellesskap og gje opplæring slik at fleire kan bli med i det som skjer 
•    Gjevarteneste. 
•    Forum for samtale om tru

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30