Visitas i Etne

- Lønar det seg å vera ein kristen? Det var spørsmålet frå biskop Halvor Nordhaug då han heldt preika på visitasgudstenesta i Etne 12. november.

Visitasen i Etne og Skånevik hadde eit variert program. Spesielt var det at ein fekk tid til ein heil kyrkjebyggkonferanse som samla kommunepolitikarar, rådmenn, kulturminneekspertar, kyrkjeverjer, prestar og andre tilsette i kyrkjene. Les meir om landets mest effektive kyrkjebyggkonferanse.

Visitaspreika og visitasføredraget kan du lytta til, sjå lenke nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30