Visitas i Jølster - visitasføredrag

Biskopen var på visitas i Jølster 19. - 24. september. Høyr eller les visitasføredraget her.

Nede på sida er det lenke til manus for visitasføredraget og eit litt forkorta lydopptak.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30