Preike og visitasføredrag Laksevåg

Biskop Halvor Nordhaug besøkte Laksevåg menighet 30. august - 3. september. No kan du lesa vistasføredraget og høyre visitaspreika.

Søndagens tekst var likninga om talenta, Matt 25,14-30

Sjå lenkjer nedst på sida.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30