Biskopen sin kalender for 2018

Her finn du biskop Halvor Nordhaug sin kalender for våren 2018.

JANUAR

5. Ordinasjon, Stord

15. Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU), Oslo

16. AU Bispemøte, Oslo

18. - 19. Visitas i Bergen Domkirke menighet (BDM)

21. Visitas, BDM

23. - 25. Visitas, BDM

28. Visitas, BDM

30. Samling for ansatte i Bergensdalen prosti, Storetveit (Bergen)

FEBRUAR

2. -  9. Prostesamtalar

7. Møte i Bjørgvin bispedømeråd, Bergen

8. Foredrag om reformasjonen, Metodistkirken i Fyllingsdalen

12. - 16. Bispemøte, Oslo

21. På trua laus, Litteraturhuset (Bergen)

MARS

20. Regionalt etterutdanningsutvalg (REU), Bergen

21. Møte i Bjørgvin bispedømeråd, Bergen

APRIL

3. På trua laus, Litteraturhuset (Bergen)

8. Utdeling av Johan Nordahl Brun-prisen, Korskirken (Bergen)

11. - 17. Kyrkjemøte, Trondheim

20. Representantskap i Stefanusalliansen, Oslo

24. - 29. Visitas i Sogndal og Leikanger

MAI

2. AU Bispemøte, Oslo

3. Sentralt etterutdanningsutvalg (SEU), Oslo

8. - 9. Visitas, Haraldsplass Diakonale Stiftelse

15. Møte i Bjørgvin bispedømeråd, Bergen

23. - 24. Bispemøte, Oslo

29. - 31. Visitas i Kvam og Strandebarm

JUNI

3. Visitas i Kvam og Strandebarm

4. Prostemøte, Ulvik

5. - 6. Fagdagar for prestane, Ulvik

12. AU Bispemøte, Oslo

15. Møte i Bjørgvin bispedømeråd, Bergen

18. - 21. Vegen til presteteneste (VTP)

 

Sjå også kalender for Bjørgvin bispedøme

 

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30