Diakoniutvalet

Medlemmer «Diakoniutval i Bjørgvin bispedøme» 2013 – 2015. Oppnemnt av bispedømerådet 2013. Nytt utval vil bli oppnemnt.

Medlemmer

Liv Kari Bru

Rita Eldholm

Sidsel Grønlund

Jorunn Bakke Nydal

Bård Aulin

Guri Kaland Sværen

Terje Aannerød

AU

Sidsel Grønlund, Terje Aannerød og Vetle Karlsen Eide

Sekretær

Vetle Karlsen Eide, diakoni- og misjonsrådgjevar, Bjørgvin bispedøme

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30