Diakoniutvalet i Bjørgvin

Medlemmer i Bjørgvin diakoniutval:
Guri Kaland Sværen
Rita Eldholm
Trygve Stabrun
Karl Dag Bærug
Hildur Løkken Lillestøl
Jorunn Bakke Nydal

AU:
Guri Kaland Sværen, Rita Eldholm og Vetle Karlsen Eide

Sekretær: Vetle Karlsen Eide, Diakoni- og misjonsrådgjevar v/Bjørgvin bispedømeråd

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30