Fagråd for kyrkjekunst

Fagrådet sitt ansvar er å vere rådgjevar for biskopen i godkjenningssaker.

Innreiing, utsmykking og liturgiske klede i kyrkjene er soknet sitt ansvar og engasjement. Kyrkja sin historiske bodskap vert forkynt i vår tid. Den som skapar kunst for kyrkja har same ansvar - tradisjon i møte med eiga tid.

Ta kontakt med fagrådet i ein tidlig fase med tanke på utsmykking, tekstilar og endringar i di kyrkje.

Me vil på en konstruktiv måte stå til disposisjon for sokna, kunstnarar og arkitektar i ein tidleg fase av prosessen med å skaffe noko nytt, endring eller nybygg. Fagrådet har vid kompetanse innan kunst, teologi og kunsthistorie.

Fagrådet har for tida desse medlemmene:

Anne Marta Hoff - kunsthistorikar,

Ingrid Aarset - tekstilkunstnar,

Victor Stoltz Meyer - pensjonert sokneprest,

Ragnhild Tveit - rådgjevar for kyrkjekunst og sekretær for Fagrådet.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30