Kyrkjemusikalsk utval

Medlemmer Kyrkjemusikalsk utval i Bjørgvin (BKMU) 2012 – 2015
Oppnemd av BDR 2012

Leiar:

Gro Anthun, Kyrkjevegen 33, 6800 Førde
57 82 81 93 (ktr), 57 82 66 55 (p), mobil 958 68 160
gro.anthun@fordekyrkje.no

Medlemmer:

Hallgeir Øgaard, hallgeir.ogaard@bergen.kirken.no
Ketil Nødtvedt, ketil.nodtvedt@bergen.kirken.no
Vidar Eldholm, vidareldholm@gmail.com
Ingrid M. Bråten, ingridmbraten@gmail.com
Kjetil Almenning, kjetil.almenning@bergen.kirken.no

Sekretær for utvalet:Ragna Sofie Grung Moe

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30