Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Brenselutgifter

Prestar busett i tenestebolig skal sjølv betale faktiske utgifter til lys og brensel.

Prestar busatt i tenestebolig skal sjølv betale faktiske utgifter til lys og brensel med følgjande begrensninger:

  • Staten refunderar 75 % av utgiftene til lys og brensen som overstig kr 24 941,- per år for tenesteboliger for prestar sør for polarsirkelen.

Tilskot til brensel vart skattepliktig med virkning frå 01. september 2015. Nedanfor er det redegjort for skattemessige implikasjonar. 

Kalenderåret (2017):
Om brenselstilskotet følgjer kalenderåret vil 8/12 av grunnlaget for brenselstilskotet (brenselsutgiftene fra 1. januar – 31. august) ikkje vere skattepliktig, men 4/12 vil vere det.

Eksempel:

Ein prest har fyringsutgifter på kr 40 000,-. Staten vil yte eit tilskot kr kr 8 667,-

(kr 40 000 – kr 28 444) x 0,75). Av dette tilskotet vil kr 2 889,- vere eit skattepliktig tilskot ( kr 8 667/12 x 4), og kr 5 778,- et skattefritt tilskot ( kr 8 667/12x8).

For kalenderåret 2016 vil heile brenselstilskotet vere skattepliktig.

Det er ikkje ege skjema for refusjon av brenselsutgifter.

Prestane sender inn ein enkel oppstilling, med kvitteringar for utgifter til brensel gjennom året. Lønnsansvarleg vil ivareta registrering av skattefritt/skattepliktige beløp.