Brenselutgifter

Prester bosatt i tjenestebolig skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel.

Prester bosatt i tjenestebolig skal selv betale faktiske utgifter til lys og brensel med følgende begrensninger:

  • Staten refunderer 75 pst. av utgiftene til lys og brensen som overstiger kr 24 941,- per år for tjenesteboliger for prester sør for polarsirkelen.

Brenselstilskuddet ble skattepliktig med virkning fra 01. september 2015. Nedenfor er det redegjort for skattemessige implikasjoner. 

Kalenderåret (2015):

Dersom brenselstilskuddet følger kalenderåret vil 8/12 av grunnlaget for brenselstilskuddet (brenselsutgiftene fra 1. januar – 31. august) ikke være skattepliktig, men 4/12 vil være det.

Eksempel:

En prest har fyringsutgifter på kr 40 000,-. Staten vil yte et tilskudd kr kr 8 667,-

(kr 40 000 – kr 28 444) x 0,75). Av dette tilskuddet vil kr 2 889,- være et skattepliktig tilskudd ( kr 8 667/12 x 4), og kr 5 778,- et skattefritt tilskudd ( kr 8 667/12x8).

For kalenderåret 2016 vil hele brenselstilskuddet være skattepliktig.

Det er ikke egen skjema for refusjon av brenselsutgifter.

Prestene sender inn en enkel oppstilling, med kvitteringer for utgifter til gjennom året. Lønnsansvarlig vil ivareta registrering av skattefritt/skattepliktige beløp.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30