Fungering

Skjema «Fungering» skal nyttast om du vikarierar i ei stilling med høgare avlønning enn di faste stilling. Vikariatet må vere på minst 1 veke (7 dagar).

Skjema består av 2 arkfaner Blankett/ Beskrivelse

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30