Avtale om mobiltelefoni og skjema for telefongodtgjersle

Telefongodtgjersle for fast tilsette: Sjå «Avtale om mobiltelefoni» nedst på sida.

Ved oppstart/avslutting av Phonero-abonnement må "Eierskifteskjema" fyllast ut.

Phonero sender faktura direkte på e-post til den tilsette. For å unngå fakturagebyr tilrås kvar enkelt å opprette avtalegiro i banken. Phonero tilbyr ikkje eFaktura.

Skjema «Telefongodtgjersle» skal kun nyttast av vikarar som har avtale om refusjon av telefonutgiftar.

Ved av- og påkopling av beredskapstelefon kan ikkje lenger *kortnummer* nyttast. Vi oppmodar til nedlasting av Phonero sin app for enkel administrering av beredskapstelefonkoplinga.

Om du ikkje har smarttelefon eller appen ikkje fungerar, kontakt Bjørgvin bispedømmekontor v/ Solfrid Rong eller Christer Olsen i god tid før beredskapsvakta for manuell tilkopling til beredskapstelefonen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30