Skjema for telefongodtgjersle og mobiltelefonavtalen

Skjema: «Telefongodtgjersle» skal kun benyttes av vikarer som har avtale om refusjon av telefonutgifter.

Telefongodtgjersle for fast tilsette: Sjå «Mobiltelefonavtalen» nedst på sida.

Ved oppstart/avslutning av Phoneroabonnement må "Eierskifteskjema" fylles ut.

Phonero sender faktura direkte til den tilsette, på epost. For å unngå fakturagebyr tilrår ein kvar enkelt å opprette avtalegiro i banken. Phonero kan ikkje tilby eFaktura.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30