Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Fakturagrunnlag - vigsel av brurepar busett utanfor prostiet

Dersom eit brurepar giftar seg innanfor det prostiet kor ein av dei er busett, skal ikkje brureparet betala for prestetenesta. Om brureparet derimot giftar seg innanfor eit anna prosti enn der ein av dei er busett, er det brudeparet som sjølv betalar for prestetenesta.

Heimel for å ta betaling for prestetenesta er Tjenesteordning for menighetsprester §11.

Eit brurepar kor begge bur utanfor prostiet skal betala for prestetenesta ved vigselen. Dette inneber også at dei må dekka ekstrakostnader for presten. Bispedømerådet fakturerer då brureparet.

Brureparet skal få utlevert skjemaet "Skjema fakturagrunnlag for vigsel" (sjå vedlegg), samt informasjon om kva prestetenesta kostar. Utfylt og signert skjema skal returnerast til vigselspresten før vigsla finn stad (t.d. under vigselssamtalen.) 

Fakturagrunnlag skal sendast til Bjørgvin bispedømekontor eller til:

Bjørgvin bispedømekontor
Pb. 1960 Nordnes
5817 Bergen

Presten får godtgjort for vigselen etter særavtalen for enkelttenester. Ein gjer krav på betaling ved å senda E-post til bispedømekontoret. Beløpet som vert fakturert er på kr 3 500,- og er høgare grunna tillegg av pensjon, feriepengar og arbeidsgjevaravgift. Når ein prest har ei vigsel og får ekstrabetalt, må dette skje på ein slik måte at det ikkje er til hinder for presten sitt ordinære løna arbeid. Tenesta og medrekna førebuing skal ikkje inngå i arbeidstida til presten.

Bispedømerådet vil senda faktura straks grunnlaget ligg føre. I nokon tilfeller er det soknet/fellesrådet som skal stå som fakturamottakar. Utbetalinga til presten kjem etter at aktuell månad er godkjent i LaboraTid.