Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av fødsels- og adopsjonspermisjon

Skjema: «Varsel til arbeidsgjevar om avvikling av fødsels- og adopsjonspermisjon» skal fyllast ut både ved mors- og farspermisjon, med unntak av far sin permisjon dei første 14 dagane etter fødsel.

Bjørgvin bispedømekontor vil registrere permisjon og sende inntektsskjema til NAV for den tilsette som skal ut i foreldrepermisjon.

Skjema skal sendast til Bjørgvin bispedømekontor eller til:

Bjørgvin bispedømekontor
Pb. 1960 Nordnes
5817 Bergen

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30