Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Registrering av vikarar i Bjørgvin bispedøme

På denne sida finn du rettleiing for deg som skal ha eller ynskjer vikarteneste i Bjørgvin bispedøme.

Bjørgvin bispedøme har til ei kvar tid bruk for vikarar. Fyll ut eit registreringsskjema (nedst på sida) og send det på epost til Bjørgvin bispedømeråd om du er interessert. Alle vikarar må fylle ut registreringsskjema.

Det er den enkelte prost som avtalar arbeidstid og arbeidsstad. På skjemaet kan du skrive inn aktuelle prosti og evt. andre ynskjer.

Alle som skal verte tilsett i stilling som inneber omsorg for eller oppgåver knytta til mindreårige (under 18 år) skal framlegga tilfredsstillande barneomsorgsattest (politiattest) i medhald av kyrkjelova § 29. Kravet gjeld uavhengig av stillingsstorleik.

Her finn du skjema for reiserekning for vikarar som skal verte brukt ved køyring i tenesta. Sjå elles under fana "for tilsette" for annan informasjon for tilsette i Bjørgvin bispedøme.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30