Johan Nordahl Brun-prisen

Som dagens biskop i Bjørgvin vil biskop Halvor Nordhaug heidra sin forgjengar med ein pris som årleg vert delt ut ved ei opa mottaking i Korskirken nær påske. Denne vert arrangert i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen.

Statuttar

1) Prisen deles ut av Bjørgvin biskop til en person, en institusjon eller en virksomhet med tilknytning til Bergen eller Bjørgvin bispedømme, som har markert seg i kirke og/eller samfunnsliv, på en måte som viderefører noe av arven fra Nordahl Brun.

2) Særlig aktuelle i denne sammenheng er personer/institusjoner/virksomheter som i likhet med Johan Nordahl Brun har virket som brobyggere mellom kirken og samfunnet utenfor.

3) Prisen deles ut etter vedtak i en jury bestående av følgende personer:
- Bjørgvin biskop (leder)
- Bergens ordfører
- Kirkens Bymisjons generalsekretær
- Andre personer kan eventuelt også tiltre komiteen.

4) I prisen inngår et beløp på kr 20.000 som gis av Bergen kommune. Pengene skal tilfalle et veldedig formål etter prisvinnerens ønske. Dersom prisvinneren er en institusjon/virksomhet av veldedig karakter, kan beløpet gå til denne.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30