Luther øre

I serien Luther øre inviterer Biskop Halvor Nordhaug gjester med innsikt i reformasjonen til å fortelje om ulike sidar ved reformasjonen. Første møte hausten 2017 er debatten "Kyrkja sin plass i det offentlege rommet", 13. september kl. 19 på Litteraturhuset.

Sjå informasjon om dei ulike hendingane for Luther øre og billettsal i dei blå boksane.

Stad: Litteraturhuset i Bergen
Pris: 85/55,- (honnør)

Billettsal på Litteraturhuset sine sider.

 

Luther Øre er ein serie i samarbeidet mellom Bjørgvin bispedøme og Litteraturhuset.

Arrangementa er støtta av Fritt Ord

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30