Om Reformasjonsbyen Bergen 2017

Bergen er Noreg sin representant i eit nettverk av 68 europeiske byar (r2017.org). Bergen kommune, Bergen domkirke menighet, Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispedømme har saman etablert «Reformasjonsbyen Bergen 2017» og inviterer alle til deltaking i aktivitetar både under sjølve Lutherfest-dagane 3. – 7. mars og i heile reformasjonsåret 2017.

31. oktober 2017 er det 500 år sidan Martin Luther offentleggjorde sine berømte teser mot avlatshandelen i Wittenberg. Dette utløyste reformasjonen som forandra store deler av verda.

Bergen og reformasjonen

I 1526 mottok erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros det fyrste av fleire klagebrev om lutherske tendensar i Bergen. Det var ikkje tilfeldig at Luthers lære fekk grobotn i Bergen, og at hanseatane var ivrige forkjemparar for den nye læra. Den lutherske tradisjonen med å syngje bordvers spreidde seg raskt i dei bergenske heimane.

Markering heile året

Reformasjonsåret 2017 vil bli markert over heile verda i eit økumenisk fellesskap, i akademia og samfunnet elles. 

Feire fruktene

Reformasjonsbyen Bergen har som mål å 

  • Synleggjere spor av reformasjonen i samfunnet
  • Feire dei gode fruktene av reformasjonen
  • Gje impulsar til debatt om samfunnsverdiane våre

(Program med atterhald om endringar)

Samarbeidspartnarar: Institutt for design ved fakultet for kunst, musikk og design (UiB), Bergen Arkitekthøgskole, Universitetet i Bergen, NLA Høgskolen, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Norsk kirkeakademier, Bergen filharmoniske orkester,  Bergen kino, Bergen offentlige bibliotek, SMM, Mellom-kirkelig Råd, HimalPartner, Digni, Kirkekunstsamlingen, UiB, Museum Vest, Evangelisk tysk-talende menighet i Oslo, Tysklands Nasjonale Turistkontor, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Fortidsminneforeningen.

Bidragsytarar: Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedøme, Fritt Ord, H. Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens almennyttige fond, Akasia, EGD, W. Giertsen Hallsystem.  

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30