Slik kjem du inn på Kyrkjebakken - kyrkja sitt intranett

Alle fellesråd og prestar har tilgang til å sjå kyrkja sitt intranett Kyrkjebakken. Her viser vi korleis du kjem deg inn.

Dersom du er prest eller ditt fellesråd er registrert som brukarar hos Kirkepartner, går du inn på intranett.kirken.no 

Du loggar deg inn i felta som vist på biletet over.

Dersom ditt fellesråd ikkje er registrert som brukarar enno, kan de gjennom kyrkjeverja ta kontakt med kirkepartner

Lesetilgang til intranettet Kyrkjebakken er gratis, medan bruk av arbeidsrom og andre måtar å utnytta intranettet som verktøy på, har ein kostnad.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30