Slik kjem du inn på Kyrkjebakken - kyrkja sitt intranett

Alle fellesråd og prestar har tilgang til å sjå kyrkja sitt intranett Kyrkjebakken. Her viser vi korleis du loggar deg inn.

Om du er prest eller ditt fellesråd er registrert som brukarar hos Kirkepartner, går du inn på intranett.kirken.no . Du loggar deg inn i felta som vist på biletet over.

Korleis logge seg inn på intranettet Kyrkjebakken?

1. Du treng brukarnamn og passord.
Brukernamnet er 2 initial og 3 siffer (lik pålogginga til Kirkepartner IKT/Aditro suiten, feks ab123). Passordet følgjer med brukernavmnet du får frå Kirkepartner. Logg innintranett.kirken.no

2. Har du brukernamn, men hukser ikkje passordet?
Få nytt på https://passord.kirkepartner.no/

3. Har ikkje du og dine tilsette brukernamn? 
Kyrkjeverja tek kontakt med Kirkepartner IKT og ordnar samla bestilling for tilsette i fellesrådet/soknet.

Lesetilgang til intranettet Kyrkjebakken er gratis, medan bruk av arbeidsrom og andre måtar å utnytta intranettet som verktøy på, har ein kostnad.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30