Bøn i ungdomsåret

I samband med ungdomsåret i Bjørgvin i 2013, vart det skrive ei par bøner, ei til bruk i eige bøneliv og ei til bruk i gudstenester eller møte der ungdom samlast.

Bøn til eige bøneliv

Nynorsk
Kjære Gud! Takk for at Jesus er min venn! La meg alltid huske det! Hjelp meg også å vere venn med andre menneske og med jorda. Amen

Bokmål
Kjære Gud! Takk for at Jesus er min venn! La meg alltid huske det! Hjelp meg også å være venn med andre mennesker og med jorda. Amen.

Bøn til bruk i gudstenester eller møte der ungdom samlast

Nynorsk
Takk for denne dagen, Gud.
Takk for alt vi har. Lær oss å dele.
Takk for at du går saman med oss og er vår venn.
Hjelp oss stå saman for kjærleiken, trua og håpet,
slik at vi kan vere venner for livet med deg, vår neste og skaparverket.
Gi oss alle håp og glede.
Amen.

Bokmål
Takk for denne dagen, Gud. 
Takk for alt vi har. Lær oss å dele.
Takk for at du går sammen med oss og er vår venn.
Hjelp oss å stå sammen for kjærligheten, troen og håpet,
slik at vi kan være venner for livet med deg, vår neste og skaperverket.
Gi oss alle håp og glede.
Amen.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30