- Eit nådens år for alle

Gudstenester, salmekveldar, teaterframsyningar og seminar er nokre av dei arrangamenta som utover hausten vil prega reformasjonsjubileet. Les meir og meld deg på arrangementa!

I år blir 500-årsmarkeringa for reformasjonen markert over heile Europa. Biskop Ingeborg meiner den førte med seg viktige endringar i kyrkjeliv og samfunnsliv:

– Katekismeundervisinga ga mynde til folket og gjorde tydeleg at trua er ei gåve. Morsmålet – eller hjartespråket – vart teken i bruk i gudstenesta, og bibelordet opna seg. Salmesongen ga felles svar på ordet ein høyrde. «Vår Gud han er så fast ei borg» er ei av salmane Luther gav oss.

– Denne trusarven frå Luther finn gjenklang og nye uttrykk i vår tid og vert formidla vidare til nye generasjonar saman med det som er velkjent og brukt i tiår etter etter tiår. Alt frå nye måtar å formidle katekismen på i undervisninga til LutherJazz med nye og gamle salmetekstar vert teken i bruk for å fomidle trusarven.

– Det er ei stor glede å invitere til alt det som er planlagt av arrangement dette «nådens år». Eg gler meg over alle dei salmekveldar, kyrkjesongfestar og andre arrangement eg les om rundt i hele bispedømmet. Eg håpar det vil føre til ny glede over vår kristne tru og takk for trusarven vår, seier biskopen.

 

Les meir om reformasjonsjubileet i Møre hausten 2017

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes