Bli-kjent-dag for nye prestar

Fire nye prestar ved Møre bispedøme vitja Møre bispedømerådskontor for å bli betre kjent med organisasjonen og med tilsette.

Introduksjonsdagen er del av introduksjonsprogrammet som alle nytilsette i Møre bispedømeråd skal gjennom i løpet av dei tre første åra dei er tilsette.

Introduksjonsdagen inneheld m.a. generell innføring i bispedømerådet sitt oppdrag og oppgåver, presentasjon av dei ulike avdelingane og medarbeidarane der, presentasjon av personalordningar og -tiltak samt erfaringsutveksling.

 - Introdagen her på bispedømerådskontoret er viktig for at prestane skal bli kjent med medarbeidarane her og oppgåvene vi løyser - og for at vi skal bli kjent med dei, seier personalsjef Alice Elnes.

 

BILDET: Nytilsette prestar i Møre bispedøme saman med biskop Midttømme. Øvst frå v. Anna Friheden, Ida Maria Heggelund, Simen Elias Nordbrønd Myklebust og Øyvind Gundersen.

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes