Bøner for veka på nynorsk

Bøner for veka i Norsk Salmebok ligg no føre i nynorsk språkdrakt.

Norsk Salmebok 2013 ss. 1240-1242 kan ein lese bøner for veka på bokmål – men ikkje på nynorsk. No ligg det føre framlegg til ein nynorsk versjon, omsett av Per Halse.

Biskop Ingeborg Midttømme er denne veka på visitas i Ørsta, og under ei samling for frivillige liturgar kom spørsmålet om liturgiske ressursar på nynorsk opp. 

Ei av oppmodingane frå biskopen var å få ein nynorsk versjon av bønene for kvar dag i veka. Per Halse tok oppmodinga på strak arm, og har laga eit framlegg til slike bøner (sjå vedlegg).

Halse tek gjerne imot framlegg til forbetringar av tekstane.

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes