Gripande 300-årsfeiring for Bud kyrkje

Ein samla kyrkjelyd i Bud møtte søndag biskop og representantar for det offisielle Norge til jubileumsgudsteneste for å markere at Bud kyrkje er 300 år.

BILDET:  Sentrale lokale krefter i Bud hadde lagt alt til rette for ei minnerik festgudsteneste. Her er dei lokale eldsjelene flankert av gjester frå det offisielle Norge, m.a. biskop Ingeborg Midttømme, fylkesmann Lodve Solholm, fylkesordførar Jon Aasen.

Med tekstlesing, allsang, korsang, solosang - og endåtil ein nykomponert salme til dagen vart gudstenesta til ei flott feiring for ei fullsett kyrkje. Dei som ikkje fekk plass i kyrkja, fekk overført gudstenesta via skjerm til eit arrangementstelt ved kyrkja. Der var det også kyrkjekaffe etter gudstenesta.

Kyrkjelyden song med ekstra styrke då Tone Kristin Bergseth sin spesialkomponerte salme "Kyrkja vår er heilag" vart sungen til avslutning: 

1. Eit hus vart reist i bygda vår,
det står så traust, bak våre naust.
Med form av kross den minner oss 
Om håp og tru for oss i Bud.

Refr:
For kyrkja vår er heilag,

den gir oss kraft i storm og nød.
Den viser oss Guds kjærleik
som styrker gjennom liv og død.

7. Tre hundre år, heilt til i dag
har kyrkja stått i mage slag
No står ho framfor oss så fin
- så flott å sjå - slik skal ho stå.

(Utdrag frå jubileumssalmen av Tone Kristin Bergseth)

Bildet: Sokneprestane i Fræna ved Bud kyrkje; Svein Audun Hatlen, Maria Vassli Gjære, Finn Ove Kaldhol, flankert av biskop Ingeborg Midttømme og domprost Olav Gading.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes