Nye prestar i Møre

Kjetil Austad og Øystein Braaten er nytilsette prestar i Møre bispedøme. Kjetil skal gjere teneste i Spjelkavik og Braaten i Ørskog og Stordal.

Kjetil Austad vart tilsett 10. november som sokneprest i Spjelkavik sokn, Nordre Sunnmøre prosti. Han tek til i stillinga 1. januar 2018.

Øystein Braaten vart tilsett 10. november som sokneprest i Ørskog og Stordal sokn, Austre Sunnmøre prosti. Han tek til i stillinga i mai 2018.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes