Prestestudenter i Molde

Denne uka er omlag 30 teologistudenter, tilknyttet de fire nordligste bispedømmer, samlet i Molde. Sammen med studentene er også biskopene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros og biskopen her i Møre.

Alle studentene deltar på programmet Veien til prestetjeneste  (VTP ) som er kirkens innføringsprogram for de som vurderer en fremtidig prestetjeneste i Den norske kirke. 

 

VTP handler om at kirken og biskopene skal bli kjent med studentene og om at studentene skal bli kjent med kirken. Mange ulike tema berøres som både skal motivere studenten til studier og tjeneste, og til hjelp i å avklare om prestetjeneste er noe den enkelte kan tenke seg å gå inn i. 

 

I løpet av uka får studentene et innblikk i Møre bispedømme, får møte mange lokale medarbeidere og ikke minst tid til refleksjon og samtale om en mulig fremtid som prest. 

 

VTP er et oppfølgingsprogram som skal følge studentene hele studietiden med tre hovedfaser, en i første del av studiet, en i midtfasen og siste del like før en er klar for ordinasjon og prestetjeneste. 

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes