Søk om OVF-midlar

Det er no mogeleg å søke om OVF-midlar til ulike tiltak i Møre bispedøme.

I Møre bispedømeråd, sak 17/67 om bruk av OVF-midlar, blei det bestemt ei tre-deling av midlane. Ein av desse tre delane skal gis som prosjektstøtte til tiltak/satsingsområder som er forankra i bispedømerådet sitt planverk. For 2018 utgjer delen av midlane som går til prosjektstøtte om lag kr. 150 000.

Tidlegare år har søknadsfristen for ovf-tildelingane vore 1. des. Denne fristen gjeld ikkje lenger og innkomne søknadar blir handsama minst to gonger kvart år. Same prosjekt kan berre unntaksvis ta imot støtte over fleire år.

Søk på eige søknadsskjema og husk rapportering i eige rapporteringsskjema når prosjektet er ferdig. Bispedømerådet sin strategiplan for 2014 – 2018.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes