Gudsteneste

Gudstenesteliv som blomstrar er eitt av dei sentrale måla til Møre bispedøme. Kvar søndag deltek fleire tusen menneske ved gudstenestene omkring i dei om lag 120 kyrkjene i Møre. Finn di lokale kyrkje!

Kyrkja er den viktige samlingsstaden for folk i glede og sorg. Vi feirar gudsteneste, vi gler oss ved dåp, konfirmasjonar og ved bryllup – og vi sørgjer ved gravferder. Gjennom skriftlesing og bøn, nattverd og salmesang opplever vi møte med Gud og kristent fellesskap. 

I 2015 vart det halde 3006 gudstenester i Møre. Over 100 personar er deltakarar ved kvar gudsteneste (i gjennomsnitt).

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes