Kyrkjer og gravplass

Biskop og stiftsdirektør gir råd og rettleiing til kyrkjelydane kring saker knytte til kyrkjer, gravplass og omgjevnadene til kyrkjene. Forvaltningssaker innan området blir saksbehandla etter kyrkjelova og gravferdslova.

Kyrkjer i Møre

Alle endringar i kyrkja (omygging, utviding osv.) samt saker kring inventar og utstyr i kyrkjene blir saksbehandla av Møre biskop etter kyrkjelova.    

Saker knytte til gravplass og til kyrkja sine nære omgjevnader blir behandla av stiftsdirektør etter gravferdslova - og etter delegasjon frå bispedømmerådet.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes