Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Undervisning

Trusopplæring er ein naturleg og viktig del av kyrkjeleg undervising. Alle døypte born og unge får årleg tilbod om trusopplæringsaktivitetar frå sin lokale kyrkjelyd. Møre bispedøme gir faglege råd og støtte til kyrkjelydane.

Heilt sidan den kristne kyrkja blei grunnlagd, har det vore undervist i kva den kristne truen handlar om. Trua sitt innhald har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodane for læring har variert, men innhaldet i trua er viktig å formidla.

Trusopplæring er derfor ein naturleg del av kyrkjeleg undervising. Som ein konsekvens av Stortinget sitt vedtak om å flytte opplæringa til tru frå skulen til kyrkja har dette vore eit satsningsområde i kyrkja. Difor vil døypte born og unge få tilbod om ulike trusopplæringsaktivitetar årleg frå sin lokale kyrkjelyd.

For alle
Trusopplæringa som skjer i kyrkjelyden skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Dette gjeld uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og livssituasjon.

Samisk 
I områder med samisk befolkning vil samisk kultur, språk og identitet prege innhaldet i trusopplæringa. Også andre stader hvor det bor samiske born og unge, skal det leggjast til rette for samisk trusopplæring. 

Arbeidsområder for rådgjevarar innan undervising/trusopplæring:

  • Trusopplæring 0-18 år.
  • Skule-barnehage-kyrkjesamarbeid.
  • Konfirmantarbeid.
  • Arbeid for ungdom.
  • Undervisning for vaksne.

Arbeidsoppgåver t.d.:

  • Rettleie kyrkjelydane i  å lage lokale trusopplæringsplanar  og rapportere på dei.
  • Årleg kontaktsamtale med alle einingane i trusopplæringa.
  • Formidle informasjon om kurs og arrangere aktuelle kurs/fagdagar/samlingar  for å utruste kyrkjelydane i arbeidet med trusopplæringa.

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes