Vennskapsbispedøme Newcastle

Møre bispedøme og Newcastle bispedøme i England har sidan år 2000 hatt nær kontakt. I 2008 vart denne kontakten formalisert i ein vennskapsavtale.

Bildet: Biskop Martin Wharton i Newcastle og biskop Ingeborg i Møre signerer samarbeidsavtalen i 2013.
Venskapsavtalen inneber ei stadfesting av dent nære sambandet over Nordsjøen, og inneheld ei rekkje punkt kring utvikling av kristent fellesskap og samarbeid. I 2013 vart denne avtalen fornya og den omfattar no m.a. desse punkta.
  • Be regelmessig og systematisk for kvarandre
  • Dele visjonar og utveksle informasjon om kyrkjene
  • Skape teologisk samtale, refleksjon og debatt
  • Leggje til rette for besøk for å dele idear, erfaringar
  • Ta imot prestar og diakonar til å gjere teneste i kvarandre sitt bispedøme 

The Church of England in the Diocese of Newcastle

Diocese of Newcastle on Facebook

Diocese of Newcastle on Twitter

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes