Årsrapportar

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2016  -  revisjon av årsrekneskapen for Møre bispedømeråd 2016

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2015

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2014

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2013

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2012

Årsrapport Møre biskop og Møre bispedømeråd 2011

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes